Диагностика на Фол

familyНемският учен и изобретател Р. Фол, през 50-те годинии на 20в, изучавайки подробно китайското медицинско учение за акупунктурата,обединил тези знания с достиженията на западната медицина. Той създал уникален метод за диагностициране. Ученият разработил прибор, който установява промяната в електропроводимостта на акупунктурните точки и определя взаимовръзката между тези изменения и работата на системите и отделните органи.

Жизнената енергия, в организма на всеки човек, тече по установени енергийни канали – меридиани. По тези меридиани са разположени биологично активни точки (БАТ), които съответстват на работата на различните органи. Фол тестът извърша измервания в тези биологично активните точки от меридианната система в човешкото тяло. Всяка промяна в работата на даден орган, жлеза, система, наличие на външен патоген или други, моментално дава реакция в съответстващия му енергиен меридиан. Чрез измервания в точки от меридианите, тестът на Фол може да определи с голяма точност състоянието на всеки човек.

Фол тестът може да даде отговор за следните състояния:

  • Диагностицира състоянието на – всеки един орган от човешкия организъм; жлезите с вътешна секреция; нервна система; кожа; мозък; костна, мускулна и ставна системи; състоянието на имунната и линфнта системи;
  • Открива остри или хронични форми на заболявания;
  • Изключително успешно открива бактерии, вируси, гъбички и паразити, като ги характеризира с точност къде се намират и какви са по вид;
  • Диагносицират вируси, бактерии, гъбички или паразити, които са в латентна форма и не могат да се открият при кръвни изследвания;
  • Диагностицира предклинични форми на развитие на даден патоген като по този начин могат да бъдат взети необходимите мерки, за да се предотвърти на по-нанатъчното му развитие;
  • Чрез тестът може да се определи дали дадени медикаменти, лекарства, хомеопатия и др. оказват пряко въздействие и подобряват настоящето състояние;
  • Успешно се диагностицират алергени;
  • Определя се индивидуална поносимост към храни и напитки;
  • И други

 

Ценоразпис на Диагностика на Фол